دانشگاه بین اللملی امام خمینی

نام : امین خرمی

شماره دانشجویی : 966127011

شماره ملی :1850409536

رشته: کامپیوتر

ورودی : 96

برنامه هفتگی | نمرات |امتحانات

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

14 اردیبهشت 98


پروژه های وارد شده برای اردیبهشت

  • بازطراحی گلستان
  • پروژه ساختمان داده
  • امتحان میان ترم دروسِ  …
  • تحویل ERD تحلیل طراحی
جلسات و گردهمایی های گروه کامپیوتر و دانشگاه برای شما

جلسه نشریه گروه کامپیوتر

جلسه نشریه پیرو چاپ دومین مجلدِ نشریه کامپیوتر در روز 25 اردیبهشت 98 برگزار خواهد شد . لطفا حضور به عمل برسانید.

باتشکر

جلسه گروه فرهنگی هنری

گردهمایی گروه فیلم و عکس این هفته برگزار نخواهد شد.تایم بعدی متعاقبا اعلام خواعد شد.

برای دیدن برنامه ی امتحانات پایان ترم کلیک کنید

سیگنال | مدار | ساختمان داده
ساعت : 8 - 10 / 10 - 12 / 16-18
سیگنال | HCI| تحلیل طراحی
ساعت : 10 - 12 / 14-16 / 16 - 18
HCI | ساختمان داده | عمومی | مدار | تحلیل طراحی
ساعت : 8-10 / 10-12 / 14-16 / 16-18 / 18-20
نمرات میان ترم وارد شده به گلستان
تحیلیل طراحی و سیستم 46%
ساختمان داده 61%
مدارمنطقی 38%
HCI 68%
* توضیح استاد : در خطر افتادن درس هستید .
سیگنال 9%

تماس و تبادل با مدیرگروه

موجودی سامانه تغذیه

+58.000 ریال

حساب خوابگاه

 – 2.300.000 ریال

حساب دانشگاه

شما بدهی ندارید.

همایش وب و موبایل

همایش وب و اپلیکیشن

برای شرکت در همایش وب و اپلیکیشن قزوین کلیک کنید
اینجا